Vår drivkraft är att medverka till att skapa sunda arbetsplatser och starka företag där ledare och medarbetare samverkar och "ror" åt samma håll. Det låter kanske enkelt men det är en komplex ekvation som har sin början hos varje ledares och medarbetares vilja, drivkraft och förmåga. Vi är övertygade om att det är genom växelsamverkan som engagemanget frodas och det är när engagemanget finns som arbetsglädje och framgång föds. Genom ökad kunskap och praktiska verktyg kan alla människor utveckla sin förmåga till att bli en ännu bättre ledare och medarbetare.

Vi vänder oss därför till ledare och entreprenörer som vill vidareutveckla sin verksamhet och bygga högpresterande team genom mer kunskap, samverkan och kommunikation där vi erbjuder konsultinsatser och utbildningar utifrån det specifika företagets behov på individ-, grupp- och/eller organisationsnivå.

Genom vår samlade erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning i kombination med teoretiska kunskaper ska våra insatser ge konkreta verktyg och praktiskt tillämpbara "hands on" kunskaper som skapar handlingskraft och inspiration som leder till ökat engagemang, teamkänsla, arbetsglädje, kostnadseffektvitet och produktivitet.

OQurenz kommer från ordet "occurrens" som betyder möte på latin och ordet "occur" som betyder händelse på engelska.
Vår övertygelse är att det är genom möten mellan människor som utveckling och handling uppstår. Vår hemmabas är Norrland och vi verkar i både kust och inland.

UGL Kurser 2020

Vecka 37 2020 Abisko Fjällstation

Vecka 47 2020 Stiftsgården Skellefteå