Om oss & Kontakt

Med vår norrländska bas står vi för enkelhet och tillförlitlighet, kontakta oss gärna för mer information! 
Jessica har en bakgrund som egenföretagare och har 10-års ledarerfarenhet, varav 6 år som Vd och delägare i ett tjänsteföretag med ett 30-tal medarbetare. Hon har även jobbat konsultativt under många år och drivit flertalet utvecklingsprojekt med inriktning på försäljning, marknadsföring, affärsutveckling samt ledarskap- och grupputveckling. Hon är utbildad inom projektledning, försäljning, affärsutveckling och är diplomerad coach, certifierad för DISC-beteendestil- och kommunikationsanalys och certifierad för SDI. Hon har arbetat som UGL-handledare sedan år 2005 och har genomfört flertalet UGL-kurser inom näringslivet och ingår även i handledarnätverket inom Umeå Universitet. Jessicas drivkraft är att se människor och företag växa och utvecklas. Genom den egna erfarenheten att själv ha varit chef, ledare och företagare gör att hon kan relatera till deltagares och kunders vardagliga situationer och försöka hitta nya vägar framåt.
Agnetha har en bakgrund som företagsledare och har 15-års ledarerfarenhet varav de senaste 9 åren som Vd och 4 år som delägare i ett tjänsteföretag för 25-60 medarbetare. Hon har erfarenhet av företags olika utvecklingsfaser och vilka olika situationer som ska hanteras i tillväxtfaser och i både med- och motgång. Hon är HR-utbildad vid personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet 2001 och är även diplomerad coach och certifierad för DISC-beteendestilanalys. Hon har jobbat som handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, sedan 2010 enligt det nya UGL-konceptet och ingår även i handledarnätverket inom Umeå Universitet.  
Agnethas drivkraft är att bygga team som samverkar och kommunicerar med målet att skapa värdeutveckling, framgång och kostnadseffektivitet genom att utveckla ett gemensamt arbetssätt där varje medarbetares engagemang och kompetens tillvaratas.

Jessica Holmström

Konsult, UGL-handledare & Utbildare

Mobil: 070-342 27 27

E-post: jessica@oqurenz.se

Agnetha Sjöstedt

Konsult, UGL-handledare & Utbildare

Mobil: 070-378 80 07

E-post: agnetha@oqurenz.se