DISC-Profil

"Det är ofta den som är mest olik mig som jag behöver som mest"

DISC-profil är en beteendestils- och kommunikationsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation. Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning om människors olika beteendestilar där det finns fyra grundkaraktäristiska stilar, alla människor har lite av allt men det finns alltid någon beteendestil som är mer framträdande. Alla beteendestilar behövs för att ett team ska fungera varav den optimala sammansättningen styrs utifrån de krav som ställs i arbetet och i den unika yrkesrollen.

Genom att varje medarbetare gör en DISC-profil ökar förståelsen vad gäller den egna beteendestilen och de personliga drivkrafterna och genom att även göra en DISC-profil på gruppnivå ökar även förståelsen för varandra och vad gruppen / teamet behöver för att prestera bra tillsammans. När den samlade bilden finns skapas en ännu större möjlighet för att välja rätt väg framåt.

De fyra olika grundkaraktäristiska beteendestilarna är:

D = Röd  =  Den "drivande" beteendestilen

I  = Gul   =  Den "innovativa" beteendestilen

S = Grön =  Den "sociala" beteendestilen

C = Blå    =  Den "kontrollerande" beteendestilen

 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om dessa insatser