En säljande organisation

"Vi är alla säljare, trots att vi inte alla gånger tänker på det"

Att bli en säljande organisation innebär att alla medarbetare, även om medarbetarna i verksamheten inte tituleras som "säljare" förstår vikten av att allas insats är viktig i försäljningsprocessen  där alla arbetar för det gemensamma målet. Genom att öka förståelsen för varandras olika roller och ansvarsområden jobbar vi med hela- eller delar av verksamheten, för att få ett bättre teamarbete som bör utmynna i en ökad försäljning.

Detta kan vi göra genom att:

  • Ge grundkunskaper i försäljningsarbetet
  • Analysera verksamhetens säljprocess - Hur jobbar vi idag? - Vad kan vi utveckla?
  • Djupdyka ner i säljprocessen - Synen på försäljning, hela teamet i försäljningsledet, kunder, intresseväckare, invändningar, argumentation, kundmöten, frågeteknik, behovsanalys, avslutningsteknik etc.
  • Öka förståelsen för vad just jag bidrar med i försäljningsarbetet.
  • Använda DISC beteende- och kommunikationsanalys för att öka förståelsen för hur jag själv- och mina kunder fungerar
  • Förändrings- och förbättringsarbete.