Ledarskap & Medarbetarskap

"När ledaren och medarbetaren "ror" åt samma håll skapas framgång"

För att en verksamhet ska fungera optimalt är det viktigt att den gemensamma visionen och målbilden delas av alla. Som ett steg i detta målinriktade arbete är det värdefullt att både ledare och medarbetare har förståelse för den egna drivkraften, viljan och värdegrunden och avsätter tid för självreflektion och målbildsvisualisering för att därefter hitta vägen framåt.

Vi genomför både individuella insatser i form av coachande samtal och gruppinsatser där t.ex. UGL (Utveckling Grupp och Ledare), Försvarsmaktens Ledarskapsutbildning, är en efterfrågad utbildning av de som vill öka sin egen självkännedom och i en reell miljö få praktiska kunskaper om sin egen roll i en grupp samt vad som bidrar till att en grupp utvecklas. Tonvikten läggs på att stärka det positiva hos varje person där konkreta förslag ska bidra till att stärka både individen och gruppen. 

Ett utvecklande ledarskap (UL), Försvarsmaktens ledarskapsmodell, innebär att ledaren ska vara ett föredöme, vara tydlig i sin kommunikation, ge inspiration och motivation samt visa personlig omtanke. Detta förhållningssätt är enligt forskningen det som skapar bäst förutsättningar till utveckling och engagemang.

Vi genomför både kortare och längre insatser inom ledarskap och medarbetarskap utifrån verksamhetens specifika behov, exempel på innehåll kan vara kommunikation, konflikthantering, feedback, medarbetarsamtal, värdegrundsarbete och teamutveckling m.m. Vi kan även vara en samtalspartner när det rör frågor om t.ex. organisationen, gruppen, personalen eller övriga verksamhetsfrågor.  

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om dessa insatser.