Professionella möten

"Effektiva möten med handlingskraft och delaktighet"

Vi åtar oss uppdrag som möteskoordinator, eller processledare och leder det professionella mötet utifrån företagets/organisationens unika behov och önskemål.

Som möteskoordinator verkar vi både som "ordförande" och som "sekreterare" där vår roll blir att säkerställa att handlingskraft skapas utifrån de beslut som fattas vid mötet.

Som processledare tar vi en aktiv roll som sammanhängande länk vid tex ledningsgruppsmöten, workshops, organisationsförändringar eller personaldagar, där fokus ligger på att komma framåt i sitt utvecklingsarbete och skapa delaktighet.


Kontakta oss för mera information