UGL - Utveckling grupp och ledare

" Vill du utvecklas i din roll som ledare eller medarbetare - Gå en UGL-kurs"

 

UGL (Utveckling av grupp och ledare), är Försvarsmaktens ledarskapsutbildningskoncept, som ägs och fortlöpande utvecklas av Försvarshögskolan och är en av Sveriges största ledarskapsutbildning.

Syftet med en UGL-utbildning är att du ska utvecklas i din roll som ledare och gruppmedlem där avsikten är att du under 5 dagar får nya verktyg, lärdomar och insikter som du kommer att ha stor användning av i livet, både privat och professionellt. Detta utbildningskoncept är unikt i sitt slag genom att lärandet bygger på den reella grupputvecklingsprocess som skapas under veckan där både teoretiska modeller varvas med praktiska övningar för att ett maximalt lärande ska kunna uppstå. 

UGL är en upplevelsebaserad utbildning - du lär dig genom att göra. Du får bl.a. träna dig i kommunikation, feedback och konflikthantering. Du får se dig själv genom andras ögon, reflektera över dig själv, dina styrkor och behov där du får dela tankar och erfarenheter med andra människor under en intensiv UGL-vecka.

Med gemensamma upplevelser svetsas ni samman till en grupp och får därigenom insikter om gruppdynamik, hur en grupp utvecklas och hur en grupp skall ledas i dess olika utvecklingsfaser. Förhoppningen är att en UGL-vecka ska ge ökad självinsikt, ett bättre självförtroende och en större trygghet i din roll som ledare och medarbetare. 

Den modell som används inom UGL är Susan Wheelan`s modell IMGD - Integrated Model of Group Development, som bygger på hennes forskning om en grupps fem olika utvecklingsfaser samt ledarskapsbehovet kopplat till dessa faser. Dessutom används Will Schutz relationsteori FIRO - Fundamental Interpersonal Relationship Orientation, som bygger på att människors beteende styrs av de olika unika behov och drivkrafter varje människa har.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare, projektledare, utbildare och andra medarbetare som vill utvecklas.

Kursens mål

Bli effektivare som ledare eller gruppmedlem genom att; 

- Hantera och förstå konflikter 
- Kommunicera direkt och klart 
- Ge och ta emot utvecklande feedback 
- Förstå behovet av olika ledarstilar 
- Kunna urskilja stadier i en grupps utveckling 
- Förstå hur värderingar påverkar relationer

Genomförande

En UGL-grupp består av 8-12 deltagare som under ledning av två certifierade handledare genomför kursen under fem dagar inklusive kvällspass. Utbildningen kräver närvaro hela veckan.

Under en UGL-vecka varvas praktiska uppgifter med reflektion och dialog åtföljt av korta teoripass. Man bör inte gå UGL om man är i en akut kris i sitt liv eftersom den upplevelsebaserade inlärningsformen kan kännas alltför påfrestande och risken är att personen inte orkar tillgodogöra sig de erfarenheter som veckan kan ge om stressnivån är för hög när man anländer till kursen.

Kursgårdar

Våra kursgårdar är noggrant utvalda för att ge deltagarna en maximal totalupplevelse en belägen i naturskön stadsnära miljö på Stiftsgården i Skellefteå, Medlefors Folkhögskola vid Skellefteälven och den tredje är belägen i storslagen fjällmiljö i Abisko
Vi genomför mellan 4-5 UGL-kurser i Norrland per år, just nu är 3 tillfällen utlagda för 2019, varav två tillfällen (vecka 14 & 46) på Stiftsgården i Skellefteå, och ett tillfälle (vecka 37) på Turiststationen i Abisko  

OQurenz AB har sedan januari 2017 övertagit Scilla Chefsstöds verksamhet som drivit UGL-kurser i Norrland sedan 2003. Övertagandet görs mot bakgrund av den erfarenhet och kunskap som är uppbyggd under många år och UGL-kurserna kommer även fortsättningsvis att genomföras av kunniga handledare som har lång erfarenhet av  ledarskap och grupputveckling.

Våra handledare

Alla våra handledare har lång erfarenhet av både ledarskap, grupputveckling, som utbildare och konsulter och som handledare för UGL.
För att se vilka som är handledare under respektive kursvecka gå till vårt kalendarium

Kursavgift

Kursavgiften för Stiftsgården, Skellefteå & Umeå med kost & logi är 23 400 kr (ankomst måndag) exkl. moms.
För Abisko Turiststation är kostnaden 25 000 kr (ankomst söndag) med kost & logi exkl. moms.


Kontakta gärna oss om du vill veta mer om UGL och de olika kurstillfällen som finns eller om du vill göra en kursanmälan, skicka ett mail till info@oqurenz.se