Verksamhetsutveckling

"Bygg en stabil plattform med en gemensam värdegrund"

Att avsätta tid för att tillsammans diskutera strategiska mål och långsiktiga frågor är ofta en bra investering för att en positiv och långsiktigt hållbar utveckling ska kunna uppnås. En viktig grund för detta utvecklingsarbete är att göra en nulägesanalys och en framtidsanalys som sedan ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Mot bakgrund av dessa analyser framkommer en ännu tydligare bild kring vilket behov som finns både på kort och lång sikt och det strategiska arbetet kan börja ta form. 
Detta arbete kan innefatta många olika delar där våra insatser exempelvis kan vara; 
  • Målfokuserad utveckling
  • Förändrings- och förbättringsarbete
  • Skapa en säljande affärskultur
  • Bygg en stabil plattform med en stark värdegrund
  • Skapa en aktiv beslutskultur

Insatserna anpassas utifrån det specifika behovet som finns i verksamheten på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Vi lyssnar gärna av ditt/ert behov och återkommer med ett förslag på upplägg som vi sedan kan diskutera tillsammans! 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om dessa insatser